Hrbia sa vaše deti pred počítačom a mobilom?

1849

Kompenzačné cvičenia nie sú len pre vrcholových športovcov.

Sedenie doma nad úlohami za počítačom, tabletom či mobilom spôsobuje hrbenie sa. Ak by to trvalo krátko, telo si poradí samo. Ak však vykonávame rovnakú aktivitu či polohu každý deň, mal by nasledovať kompenzačný pohyb. Ten však počas týchto dní kvôli prebiehajúcim opatreniam neprichádza a preto sa čoraz viac detí a študentov hrbí.

Prečo „Vystri sa!“ nepomáha?

David Zeman, absolvent FTVŠ UK v odbore Atletický tréner a učiteľ telesnej výchovy a sociálnej pedagogiky tvrdí, že keď dieťa napomenieme so slovami „Vystri sa!”, nepomáhame mu. Len ho upozorníte na problém, ktorý už má.

Vysvetľuje, že zo sedenia za počítačom, nad tabletom, mobilom či knihou a učebnicou, dochádza k skracovaniu prsných svalov, tuhnutiu ramien ako aj k ochabovaniu medzilopatkových a chrbtových svalov. Slovné upozornenie na hrbenie sa nič z týchto troch bodov nerieši.

Čo teda pomáha?

Odpoveď je viac než jednoduchá. Pomôže pohyb a kompenzačné cvičenia, ktoré sa snažia vyvažovať nezdravú aktivitu na akú nie je naše telo stavané. Jedná sa o cvičenia, ktoré do svojich tréningov zaraďujú aj vrcholoví športovci. I napriek tomu, že tieto cviky ich výkon priamo nezlepšia, vždy je to dobre investovaný čas. Pomáhajú totiž vyvažovať formu športovca tak, aby sa nezranil a mohol športovať na vrcholovej úrovni čo najdlhšie.

Buďte dobrým vzorom pre deti a zacvičte si s nimi.

Dobrým spôsobom ako kompenzovať dlhé a nesprávne sedenie je rozcvička s palicou alebo uterákom. Platí pravidlo, najprv uvoľniť a potom posilniť. Týchto osem cvikov, ktoré si môžete zacvičiť aj teraz, pomôže uvoľniť ramená a natiahnuť prsné svaly.

Najlepšie ako začať, je začať.

Tip: Nenašli ste palicu či uterák? Použite palicu od metly, švihadlo či lano. Výhodou palice je že vás „nepustí“ do nesprávnych polôh. Uterákom zase dokážete svaly uvoľniť a cvičenie precítiť trochu inak.

Zdroj: telocvikari.sk