Dňa 18. 6. 2019 sa uskutoční druhé kolo prijímacích skúšok na stredné školy. V zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja robí druhé kolo 36 stredných škôl  a pre uchádzačov o štúdium je ešte stále voľných 562 miest.

Príloha: 2.kolo PS na SŠ