Ocenenie v sociálnej oblasti – Ingrid Mišeková: Uprostred problému vždy stojí príležitosť

1874
Ingrid Mišeková: Uprostred problému vždy stojí príležitosť
Ingrid Mišeková: Uprostred problému vždy stojí príležitosť

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) každoročne odovzdáva ocenenia pracovníkom v sociálnej oblasti. Inak tomu nebolo ani v roku 2023. Ocenených bolo 35 zamestnancov. Rovnako si ocenenie prevzalo aj päť prijímateľov sociálnych služieb a jedno zariadenie. Župa má celkovo vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 zariadení sociálnych služieb.

V našom mini-seriáli vám predstavujeme ocenených.

Mgr. Ingrid Mišeková v Centre sociálnych služieb Javorinská zastáva pozíciu sociálnej pracovníčky. V rámci terapií, ktoré sú poskytované prijímateľom sociálnej služby sa venuje muzikoterapii. V CSS Javorinská pracuje sedem rokov počas ktorých sa venuje nielen prijímateľom ale  intenzívne svojmu profesnému a osobnostnému rastu. Hudba je pre ňu, ako sama tvrdí, vášňou.

Baví ma objavovať účinky hudby, zvukov a vibrácií nielen na telo človeka ale aj myseľ a psychiku. Predovšetkým však dokáže sprostredkovať prijímateľom prostredníctvom hudby harmonizujúci a povznášajúci pocit,“ vysvetľuje Ingrid Mišeková.