Jarné zmeny v Mestskej hromadnej doprave platné od 27.3.

935

Linku 44 medzi Kramármi a Kolibou nahradí nová linka 145 a zmeny nastanú aj na ďalších autobusových linkách.

Od 27. marca 2021 príde k viacerým zmenám v sieti bratislavskej MHD. Zavedená bude nová linka 145, upravená bude trasa linky 51 a na viacerých linkách príde k zmenám v zastávkach, prípadne k úprave času prevádzky.

 • Minibusovú linku 44 spájajúcu Kramáre a Kolibu nahradí nová linka 145.
 • Linka 145 bude premávať po trase Koliba – Na Revíne – Bárdošova – Stromová – Jaskový rad.
  • Oproti linke 44 nebude obsluhovať ulice Ladislava Dérera a Guothova z dôvodu ich zlej prejazdnosti a častého zablokovania. Cestovanie medzi Kolibou a Kramármi tak bude rýchlejšie a pravidelnejšie. Oproti súčasnosti bude linka premávať na Jaskový rad v pravidelnom 30-minútovom intervale takmer po celý deň.
  • Doterajšie zastávky Višňová, L. Dérera a Guothova nahradí nová zastávka Guothova situovaná priamo na Bárdošovej ulici pri vyústení Guothovej ulice.
  • Doterajšie zachádzky linky 44 cez ulicu Klenová k Národnému onkologickému ústavu budú zrušené, zachované však zostanú ranné a poobedné školské spoje premávajúce z Koliby k Národnému onkologickému ústavu v upravenej trase cez Stromovú a Vlársku ulicu. Zastávky Rozvodná Klenová na Klenovej ulici nebudú obsluhované.
  • Na linku 145 budú nasadené väčšie a modernejšie midibusy Rošero First FCLEI, ktoré sú vybavené aj moderným informačným systémom zobrazujúcim možné prestupy na ďalšie linky v reálnom čase. Cestujúci tak budú mať vo vozidle informáciu, či stihnú prestup na zastávkach Bárdošova, prípadne Koliba.
  • Cestovný poriadok linky 145 bude prispôsobený tak, aby bolo možné prestupovať na Kolibe na linky 144 a 203, a aby viac zodpovedal potrebám rodičov a detí pri ceste do škôl a škôlok.
 • Linka 29 nebude zastavovať na doterajšej zastávke Malá scéna na Dostojevského rade, ale zastaví až na doterajšom výstupišti na Krupkovej ulici, ktoré je vzdialené len pár metrov od zastávky Malá scéna.
  • Zároveň príde k premenovaniu konečnej zastávky linky 29 z doterajšieho názvu Nové SND na Malá scéna (výstupište na Krupkovej, nástupište na Pribinovej smerom k Šafárikovmu námestiu).
 • Linka 51 bude na základe požiadavky MČ Nové Mesto premávať v sedle pracovných dní po predĺženej trase cez Riazanskú, Kukučínovu a Tehelnú na Trnavské mýto.
  • Súčasne bude v tomto čase interval na linke predĺžený z 15 na 30 minút.
  • Cestujúcich upozorňujeme, že tieto predĺžené spoje budú pri jazde z Trnavského mýta smerom k Nobelovej ulici obsluhovať zastávku MiÚ Nové Mesto na Riazanskej ulici (ako linka 50) a nie pred nákupným centrom ako ostané spoje tejto linky.
 • Linka 151 bude na základe požiadavky obyvateľov bývajúcich pri konečnej Lopenícka premávať v skrátenom čase denne len medzi 6. a 20. hodinou.
 • Na linkách 36, 37 a N37 bude zriadená nová zastávka Kulháň, ktorá sa bude nachádzať medzi zastávkami Podkerepušky a Dievčí hrádok. Zastávka bude slúžiť pre obsluhu rozvíjajúcej sa lokality.
 • Na linkách 91 a N91 bude zriadená nová zastávka Konopiská pred vjazdom do Čunova medzi doterajšími zastávkami Čunovské jazerá a MiÚ Čunovo. Zastávka bude slúžiť pre obsluhu rozvíjajúcej sa lokality.
  • Na linke N91 bude zároveň zavedený nový ranný spoj z Čunova na Jasovskú s odchodom o 4:22, ktorý nahradí doterajší ranný spoj linky 91 o 4:30. Na zastávke Jasovská bude možné prestúpiť z linky N91 na spoj linky 91 pod Most SNP a spoj linky 98 na Kukučínovu.
  • Prvý ranný spoj linky 91 z Čunova pôjde o 4:45.
  • Dojazdové a výjazdové spoje liniek 91 a 191 budú po novom cestujúcich prepravovať aj medzi zastávkami Jasovská a Depo Petržalka (doteraz končili/začínali premávku na zastávke Jasovská).
 • Drobné úpravy v cestovných poriadkoch nastanú aj pri linkách 20,65,83 a 87.  
  • Na linku 20 bude nasadený kapacitnejší autobus na najvyťaženejšie spoje počas striedania pracovných zmien v automobilke.
  • Na linke 65 sa zlepšuje ranný interval z Čiližskej do Rače z 30 na 15 minút.
  • Na linke 83 sa ruší prvý ranný spoj z Petržalky do Dúbravky pre jeho nevyužívanosť.

Pripravované zavedenie novej linky 154 z Peknej cesty k Horárni Krasňany a predĺženie linky 66 do oblasti Grófskej nivy sa pre zlú finančnú situáciu DPB nateraz realizovať nebude.

Zdroj: Dopravný podnik Bratislava