Je tu posledný týždeň odvozu vianočných stromčekov z ohrádok

693

Ešte ste sa nerozlúčili so svojim stromčekom? Nemajte obavy, odzdobiť, odprevadiť ho do ohrádky a zamávať mu na rozlúčku, ešte stále stíhate. Až do piatka 11. februára totiž OLO odváža stromčeky z ohrádok.

„Od budúceho týždňa začnú kolegovia z Komunálneho podniku Bratislavy postupne s deinštaláciou prázdnych ohrádok, ktoré uskladnia a pripravia na opätovné použitie budúci rok,“ približuje mesto na sociálnej sieti.

Ale čo sa deje so stromčekmi potom ako opustia ohrádku?

Čaká ich cesta do kompostárne. Tu sa všetky stromčeky vyložia, zoštiepkujú a štiepka sa následne uloží na veľké kopy, takzvané základky. V základkách sa postupne rozbehne proces fermentácie, ktorý podľa materiálu trvá od 3 mesiacov do roka. Keď materiál fermentuje, teplota v základkách dosahuje teplotu približne 65 °C. Keď už je materiál poriadne sfermentovaný, postupuje do osievača, kde sa rozdelí na dve frakcie – použiteľný kompost a odpad, ktorý obsahuje väčšie kusy a musí sa ešte ďalej fermentovať.

Kompost sa následne používa ako biologické hnojivo. Posledná cesta stromčeka z ohrádky tak nie je až tak jeho poslednou – kruh sa uzatvára, pretože stromček sa premieňa na kompost a vracia sa tak do prírody.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR