Kancelária pre obete trestných činov pomáha aj v Malackách

1037

Bratislavský kraj má nové detašované pracovisko Informačnej kancelárie pre obete trestných činov. Sídli v budove Okresného úradu v Malackách.

Ochrana obetí je službou, ktorú v demokratickej spoločnosti musí štát garantovať. Prebo bola zriadená sieť informačných kancelárií pre obete trestných činov. Kancelária v Malackách je po tej bratislavskej už druhou informačnou kanceláriou v kraji. Poskytuje poradenstvo a asistenciu obetiam alebo potenciálnym obetiam bezplatne a diskrétne v oblasti psychologického a sociálneho poradenstva, právnej podpory a usmernenia.

Informačné kancelárie sa nachádzajú v každom krajskom meste a postupne by sa mali rozšíriť aj do vybraných okresných centier. Nová kancelária v Malackách bude k dispozícii v utorok od 8:30 do 15:00. Bratislavská župa podporuje prevádzku kancelárie a bude spolupracovať na nových možnostiach pomoci pre občanov.

Detašované pracovisko Informačnej kancelárie pre obete trestných činov nájdete na Záhoráckej ulici 60A v budove Okresného úradu Malacky na 3. poschodí. V prípade záujmu o konzultáciu je potrebné si vopred dohodnúť termín na čísle 0961 046 014 alebo elektronicky na miroslav.schlesinger@minv.sk. Viac informácií o možnostiach pomoci nájdete aj na www.prevenciakriminality.sk. Služba je bezplatná.