Karlova Ves má opäť o niečo menej bilbordov

539

Odstraňovanie vonkajšej reklamy nie je záležitosťou dní ani mesiacov ale rokov. Odstráneniu bilbordu predchádza množstvo zložitých úkonov. Konštruktívna spolupráca Karlovej Vsi a hlavného mesta, stavebných úradov, reklamných spoločností, aj vlastníkov súkromných pozemkov vedie k postupnému čisteniu verejných priestranstiev.

Fotografie sú z Botanickej ulice zo 4. februára 2022, kde ide dolu ďalších osem bilbordov.

Zdroj: Karlova Ves