Karlova Ves podpísala zmluvu na vybudovanie parkovacieho domu

513
Parkovací dom Karlova Ves

Bratislavská mestská časť Karlova Ves podpísala zmluvu na vybudovanie parkovacieho domu na Ulici Ľ. Fullu v hodnote vyše 892.000 eur s DPH. Kontrakt medzi staviteľom a samosprávou zverejnili v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).

Predmetom zmluvy je vybudovanie dvojpodlažného parkovacieho objektu. Zmluvu podpísali 21. decembra 2023. Termín odovzdania riadne zhotoveného a dokončeného diela je v zmluve stanovený do 12 mesiacov.

Navrhované stavebné práce počítajú aj s nevyhnutými búracími, demontážnymi a montážnymi prácami.