Karlova Ves ukončila 1. etapu rekonštrukcie Púpavovej ulice

725
bike cycling

Obyvatelia Karlovej Vsi, ktorí bývajú na Púpavovej ulici, sa dočkali novej cesty, chodníka, bezbariérových priechodov a nových kontajnerových stojísk. Ide o jednu z dopravne najvyťaženejších ulíc, kde žijú stovky domácností. Desiatky parkovacích miest sa vďaka stavebným úpravám stali regulárnymi. Na týchto miestach budú môcť vodiči parkovať aj po nadobudnutí účinnosti novely cestného zákona, ktorá parkovanie na chodníkoch čiastočne obmedzí.

Veľká rekonštrukcia Púpavovej ulice sa začala v križovatke ulíc Borská – Pernecká – Púpavová. Práce rozdelili na etapy, aby boli vodiči obmedzení čo najmenej. Ventily inžinierskych sietí výškovo upravili, odstránili staré značenie, položili výstražnú dlažbu pre nevidiacich, nábehové obrubníky a vnútorné záhonové obrubníky. Nasledovalo frézovanie cesty, vyrovnanie podkladu a položenie nového asfaltu. Na záver namaľovali vodorovné značenie.

Dodávateľ prác urobil počas septembra druhú časť rekonštrukcie I. etapy, úseku Púpavová 35 – 15. Vymenil tam staré kanalizačné vpusty za nové, opravil chýbajúce obrubníky a podesty. Následne vykonal asfaltérske práce na chodníku a vozovke. Počas prác bolo čiastočne obmedzené parkovanie pre obyvateľov, ktorí však rešpektovali usmernenia.

Zdroj: Karlova Ves