Karlova Ves: Zeleň na radiále ničia cestujúci, ktorí vstupujú na koľajisko

1185

Rozchodník zdobil čerstvo zrekonštruovanú električkovú radiálu. Na niektorých miestach je momentálne v nelichotivom stave. Na vine sú zväčša cestujúci. Vstupujú do koľajiska mimo vyznačené priechody a udupávajú porast.

Rastlina, ktorá mení s ročnými obdobiami svoju farbu, patrí k menej náročným na údržbu za predpokladu, že nie je denne pošliapavaná. Problematické miesta vníma aj magistrát, ktorý zodpovedal za rekonštrukciu karloveskej radiály. Ide najmä o lokality v križovatkách ulíc Karloveská a Molecova, ako aj trate v blízkosti zastávky Borská.

„Hlavné mesto poškodený rozchodník eviduje. Spolu s našimi pracovníkmi a dodávateľom sa snažíme nájsť konkrétne a optimálne riešenie, ktoré by zamedzilo prechádzaniu cestujúcich cez porast rozchodníka,“ povedala hovorkyňa mesta Dagmar Schmucková.

Aj v tomto prípade však platí, že minca má dve strany. Pravdou je, že nie všetky električkové zastávky boli riešené tak, aby boli optimálne funkčné pre cestujúcich. Za zmienku stojí električková zastávka Riviéra. V smere do centra nemá po pravej strane vybudovaný chodník. Ak sa teda cestujúci chce dostať po chodníku napríklad k nábrežiu Dunaja, musí absolvovať obchádzku cez križovatku a potom prejsť popri základnej umeleckej škole. Namiesto 30 metrov chôdze tak absolvuje približne 100 metrov.

Paradoxne, k zastávke v smere do Dúbravky chodník od semafora vybudovaný je. „Chýbajúci chodník rieši sekcia dopravy magistrátu s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Je totiž potrebná výnimka z technickej normy, ktorá by umožnila jeho vybudovanie. Tým by sa predišlo spomínanému javu, teda skracovaniu cesty na zastávku cez rozchodník,“ povedala Dagmar Schmucková.

Zdroj: Karlova Ves