Karloveské včely napadla choroba, mestská časť zavádza prísne opatrenia

1522

V dôsledku výskytu ohniska nebezpečného ochorenia včelstiev – moru včelieho plodu v katastri Devína, nariadila Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava – mesto opatrenia na tlmenie a zabránenie šírenia choroby na území Devína a Karlovej Vsi.

V rámci prijatých opatrení je až do ich zrušenia zakázané premiestňovanie včelstiev, včelích matiek, včelárskych zariadení v ochrannom pásme, z ochranného pásma a do ochranného pásma. Zároveň je nariadený sprísnený hygienický režim zdravých včelstiev a sprísnený veterinárny dozor v ohnisku choroby.

V rámci nariadeného režimu a dozoru je potrebné:

  • Vykonať komisionálnu likvidáciu pozitívnych včelstiev v ohnisku choroby vysírením a následným spálením a likvidáciu všetkého spáliteľného materiálu za účasti úradného veterinárneho lekára.
  • Vykonať dezinfekciu pôdy pod a pred letáčmi likvidovaných a zdravých včelstiev, dezinfekciu stabilných včelínov, kočovných vozov, napájadiel a všetkého kovového materiálu.
  • Vytočiť plasty z medníka so zásobami s následnou dezinfekciou medometu. Med nesmie byť použitý na včelárske účely.
  • Vykonať ozdravenie včelstiev.

Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM.

Zdroj: Karlova Ves