Kaštieľ v Čunove sa vráti do pôvodnej krásy

2383

Vzácna pamiatka z polovice 18. storočia prejde komplexnou rekonštrukciou. Cenné architektonické prvky budú zachované a veľkolepú stavbu budete môcť obdivovať vo svojej pôvodnej kráse. Kaštieľ by mal byť dokončený koncom roka 2022.

Po obnove v ňom vznikne ekocentrum, ktoré bude plniť nadnárodnú funkciu a rozvíjať cezhraničnú spoluprácu inštitúcií a organizácií v oblasti prírody a turizmu. Bude návštevníkov vzdelávať a posilňovať ich vzťah k prírode. V regióne absentuje takéto environmentálno-vzdelávacie centrum, ako aj podpora environmentálneho povedomia obyvateľov.

V priestoroch Ekocentra vznikne interaktívna výstava, ktorá bude zameraná na rôzne zložky prírodného dedičstva regiónu. Majú tam byť aj workshopy, či semináre a tábory.

Zatiaľ sa pokochajte súčasnými fotografiami síce schátraného, ale napriek tomu prekrásneho kaštieľa.