Kde všade v Bratislave nájdete nové cyklostojany?

1174

Počas minulého roka Magistrát mesta nainštaloval nové a povymieňal zničené, nabúrané cyklostojany. Prvé cyklostojany s v Bratislave inštalovali v 90 rokoch, také tie zelené, veľké nie úplne estetické a priestorovo nepraktické. Ďalšie sa začali robiť v roku 2011, kde sa prototyp a spôsob inštalácie stále vyvíjal až sa po stovkách stojanov ustálil na tomto najtrvácnejšom, klasickom prototype.

Zopár cyklostojanov mesto inštalovalo aj záverom roka 2020.

Kde všade ich nájdete ?

Dúbravka Batkova
Dúbravka Batkova
Dúbravka Beňovského
Dúbravka Harmincova
Dúbravka Harmincova
Dúbravka Nejedlého
Dúbravka Sekurisova
Ružinov Kvačalova
Ružinov Metodova
Ružinov Velehradska
Ružinov Velehradska
Ružinov Zahradnicka
Vajnory Osloboditeľska
Vajnory Roľnícka
Vajnory Roľnícka

Zdroj: Bicykluj Bratislava