Klubovňa aktívnych seniorov v Petržalke sa teší veľkej obľube. Slúži na šport, vzdelávanie, oddych aj zábavu

931

Celodenné podujatia s prednáškami, športové aktivity, ale aj relax a stretnutia s priateľmi to všetko môžu seniori zažiť v prvej Petržalskej klubovni aktívnych seniorov. Zriadila ju Mestská časť Bratislava – Petržalka v októbri 2021. Na činnosť tohto zariadenia prispel aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK). BSK poskytol dotáciu na materiálové vybavenie vďaka ktorej boli do klubovne zakúpené napr. šachové stoly so stoličkami, drevený altánok so sedením, kolky, hojdačka, či reproduktor s mikrofónom.

V Petržalke tvoria seniori cca 13 % z obyvateľstva. Funguje tu šesť denných centier , ktoré združujú petržalských seniorov. Nemajú však dostatočné priestorové kapacity na aktivity alebo podujatia väčšieho charakteru. Preto zámerom bolo vytvoriť jeden spoločný priestor, kde by sa mohli stretávať všetci seniori, nielen tí z denných centier, a kde by mohli tráviť čas užitočnými aktivitami.

A práve k dobrému zdraviu seniorov určite prispieva ich fyzická, ale aj mentálna aktivita. Preto práve zriaďovanie takýchto zariadení ako je táto klubovňa aktívnych seniorov je viac ako potrebné.

Klubovňa vznikla rekonštrukciou priestorov bývalej neziskovej organizácie na Osuského ulici, kde sa budúci rok plánuje aj spustenie Petržalskej letnej univerzity pre seniorov pod hlavičkou Univerzity tretieho veku Ekonomickej Univerzity v Bratislave. V rámci interiéru vznikla v klubovni takzvaná tančiareň určená na spoločenské tance a kolektívne športy, akými sú napríklad aerobik či zumba. Seniori majú k dispozícii aj herňu s biliardom, ping-pongom a stolným futbalom, občerstviť sa môžu v novo vybudovanej kuchynke, zrelaxovať či porozprávať sa zase vo vstupnej oddychovej miestnosti. Rovnako je k dispozícii aj vonkajší areál objektu. Klubovňa funguje v pracovných dňoch od 10:00 do 16:00 hodiny. Priamo v klubovni sa seniori stretávajú aj s tromi pracovníčkami, ktoré sa im v čase otváracích hodín naplno venujú.

„Bratislavský kraj je nielen zriaďovateľom zariadení sociálnych služieb, ale v rámci podpory aktívneho starnutia podporuje aj aktivity zamerané na zdravý životný štýl seniorov. Organizujeme napríklad Župnú olympiádu seniorov, spolupracujeme pri realizácii prednášok a iných podujatí zameraných na výchovu k zdraviu a prevencii chorôb pre seniorov i pre ich rodinných príslušníkov, organizujeme kurzy zamerané na podporu mentálneho zdravia a podporu počítačovej gramotnosti,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.