Kľúčová stavba rozšírenia D1 Bratislava – Triblavina vrátane križovatky D1xD4 začína

1398

Národná diaľničná spoločnosť podpísala zmluvu s víťazom tendra na výstavbu rozšírenia D1 Bratislava – Triblavina vrátane križovatky D1D4. Poľská firma Budimex s.a. sa zaviazala postaviť 3,6-kilometrový úsek za približne tri roky. Zmluvná cena je zhruba 110 miliónov eur a stavba bude financovaná zo štátneho rozpočtu. Prvým krokom Zhotoviteľa bude projektové inžinierstvo s cieľom získať všetky potrebné stavebné povolenia.

„Môžem dať slovo za NDS, že počas prípravy aj výstavby budeme plne súčinní a budeme robiť všetky kroky k tomu, aby bolo dielo včas a kvalitne postavené,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva NDS Vladimír Jacko počas podpisovania zmluvy.

Zhotoviteľ si uvedomuje, že pôjde o výstavbu počas živej prevádzky diaľnice D1. „Chcem ubezpečiť, že urobíme všetko pre to, aby bola zachovaná doprava a aby nedochádzalo k dopravným kongesciám. Posnažíme sa, aby obyvatelia, ktorí každý deň dochádzajú do Bratislavy, pocítili obmedzenia čo najmenej,“ povedal riaditeľ stavby za Budimex s.a. Igor Sedláček. Spoločnosť Budimex je etablovanou stavebnou firmou v Poľsku. Aktuálne stavia v Poľsku zhruba 240 kilometrov rýchlostných ciest.  

„Je pre nás veľmi dôležité, aby sa z tohto projektu stala referenčná stavba. V Poľsku máme s výstavbou diaľnic bohaté skúsenosti a aj na Slovensku urobíme maximum pre to, aby bol projekt úspešný,“ uviedol Artur Pielech, člen predstavenstva Budimex s.a.

Viac než tretinu celej stavby D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie budú tvoriť mosty, ich súhrnná dĺžka bude 1,35 km a celkovo ich bude 18. Súčasťou stavby je aj dôležité a potrebné prepojenie diaľnic D1 a D4. V súvislosti s výstavbou tejto križovatky sa najskôr zhotovia obchádzkové trasy. Následne dôjde k zdvihnutiu nivelety diaľnice D1.

Počas rekonštrukcie diaľnice D1 bude dočasne vedená doprava po obchádzkových trasách na vetvách križovatky D1D4. Kľúčové pre odľahčenie dopravy sú vetvy z D4 na D1 (Jarovce – Trnava) a opačne z D1 na D4 (Trnava – Jarovce) a tieto budú sprístupnené motoristom skôr – sú míľnikom stavby.

Zdroj: NDS