Knižnica na Vavilovej získala od Fondu na podporu umenia 77 000€ na rekonštrukciu

703

Potešujúca správa nielen pre samotné knihovníčky a knihovníkov, ale najmä pre čitateľov, ktorí sú pravidelnými návštevníkmi knižnice v Petržalke. Knižnica na Vavilovej ulici 26 patrí medzi najobľúbenejšie a najnavštevovanejšie pobočky v Petržalke. Fond na podporu umenia získal finančnú podporu vo výške 77 000 € na jej rekonštrukciu.

Cieľom je vytvoriť príjemné a pohodlné prostredie pre návštevníkov a zamestnancov a využitie jej priestorov pre každú generáciu. Obnova priestorov zvýrazní kultúrny a spoločenský význam pobočky, umožní kvalitnú organizáciu podujatí, spájanie rôznych skupín užívateľov a zhodnotí potenciál vnútorných priestorov s prepojením na exteriér s priľahlou terasou.

Ciele obnovy vyplývajú z participatívneho prieskumu knižnice zrealizovaného v lete roka 2020 s cieľom získania podnetov od obyvateľov a čitateľov k zámeru obnovy pobočky.

Zdroj: Miesta knižnica Petržalka