Kompletná rekonštrukcia detského ihriska Adámiho – Márie Jančovej v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

874

Mestská časť v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Kompletná rekonštrukcia detského ihriska Adámiho – Márie Jančovej.

Kompletná rekonštrukcia detského ihriska Adámiho – Márie Jančovej. V roku 2021 pristúpila mestská časť ku kompletnej rekonštrukcii najväčšieho detského ihriska v našej mestskej časti. Na ihrisku sú herné prvky a zostavy pre rozličné vekové kategórie, od najmenších detí až po teenagerov. Rekonštrukciou prešlo i existujúce oplotenie. Tento rok na ihrisku pribudla i pitná fontánka. Na ihrisku sa nachádzajú i inkluzívne prvky pre deti a mládež s rôznymi formami postihnutia.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok mestskej časti financovaný z rozpočtu mestskej časti.

Okres: Bratislava

Obec: Mestská časť–Karlova Ves

Celkové výdavky projektu: 170 123 €