Malokarpatské osvetové stredisko pozýva na Konc jak živé 2022

1143

Malokarpatské osvetové stredisko pozýva do Domu kultúry v Zohore vychutnať si chvíle plné humoru a smiechu na súťažnej prehliadke ľudových rozprávačov (od 10 rokov), na ktorej sa súťažiaci predstavia s vlastnými prerozprávanými príbehmi, prečítanými príbehmi vo svojom nárečí, alebo príbehmi z knihy Pavla Slezáka Konc jak živé 2022 v záhoračtine. Tí najlepší postúpia na celoštátnu súťaž ľudových rozprávačov Rozprávačské Lodno 2022.

Súčasťou tejto súťaže je prehliadka spevákov, ktorí predstavia v sólach, či v duetách krásne záhorácke piesne. Podujatie sa koná v spolupráci s obcou Zohor, FS Zohran a OZ A proč né?.

Viac informácií o Malokarpatskom osvetovom stredisku v Modre nájdete na www.moska.sk.

Zdroj: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre