Koncert Symfonického orchestra Konzervatória v Bratislave

798

V Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie sa 15. februára uskutočnil koncert Symfonického orchestra Konzervatória v Bratislave. Orchester dirigoval pedagóg školy Mgr. art. Juraj Jartim, ArtD.

Pred vypredanou sálou sa spolu so symfonickým orchestrom predstavili aj sólisti Elena Jarešová (klavír), Barbora Návojská Dvorská (spev) a Samuel Lihotský (organ). Vysoká umelecká úroveň, náročný program, vynikajúce výkony, veľké nasadenie a hráčsky entuziazmus charakterizovali včerajší koncert. Všetci účinkujúci podali vynikajúce výkony a obecenstvo ich odmenilo dlhým potleskom.

Koncerty Konzervatória na pôde Slovenskej filharmónie patria každoročne k najvýznamnejším udalostiam v živote školy a zohrávajú dôležitú úlohu pri príprave žiakov na ich uplatnenie sa v profesionálnej praxi.