Kontajnerové mestečko pre ľudí bez domova bude na Zlatých pieskoch

2027

V Bratislave máme odhadom 4 000 ľudí bez domova. Je to skupina obyvateľov, ktorá nemá kam ísť, ak hovoríme o domácej karanténe pre nový koronavírus. Mesto Bratislava preto spustila prípravu dočasného kontajnerového mestečka, v ktorom títo Bratislavčania dostanú potrebnú starostlivosť a boli by im poskytnuté služby, ak existuje podozrenie, že boli v kontakte s infikovaným človekom, alebo má príznaky tohto ochorenia. Toto mestečko sa malo pôvodné budovať na Tyršovom nábreží, ale z bezpečnostných dôvodov sa projekt musel presunúť na Zlaté piesky, keďže lokalita na Tyršovom nábreží pri rieke Dunaj je v záplavovom území.

Mesto považuje takéto dočasné zariadenia na dôležité, aby mohlo byť plynule zabezpečené fungovanie ostatných už fungujúcich služieb a zariadení pre ľudí bez domova v meste. Zatiaľ sa neeviduje žiaden takýto prípad, ale v prípade potreby budeme pripravený.

Predbežne sa hovorí asi o 30 kontajneroch. V utorok bolo zložených prvých 14 a momentálne sa rieši zabezpečenie personálu, ako aj prefinancovanie, teda refundáciu nákladov ako súčasť záchranných prác v rámci mimoriadnej situácie.

Zdroj: TASR