Kontajnery na elektroodpad sa do Petržalky vrátia

1476

Napriek nepríjemnostiam a vandalizmu v súvislosti s kontajnermi na elektroodpad sa kontajnery do Petržalky vrátia.

„Oslovili sme niekoľko výrobcov nádob a rokujeme s nimi o výrobe nového typu kontajnerov, ktorý bude vhodnejší pri umiestňovaní do husto obývaných častí nielen Petržalky, ale aj iných mestských častí Bratislavy. Rovnako rokujeme s výrobcom o možnosti vybaviť kontajnery kamerovým systémom. Spolu s mestskou častou sa pokúsime vybrať nové lokality, ktoré sú pokryté kamerovým systémom a kontajnery na elektroodpad prioritne umiestňovať na tieto lokality,“ uvádza obchodný zástupca spoločnosti ASEKOL SK Tomáš Štefančík.

Aj keď vo väčšine lokalít išlo o miesta, kde už sú umiestnené napr. kontajnery na zber nevyužívaného šatstva, vandalov primárne lákali tie na elektroodpad. Vzhľadom na poškodenie kontajnerov, ktoré presahovali výšku 266 €, dochádzalo takýmto konaním k spáchaniu trestného činu. Pilotný projekt nových nádob by sa v mestskej časti mohol spustiť už na jar tohto roku.

Zdroj: Petržalka