Podpredsedovia

PhDr. Alžbeta Ožvaldová

Podpredsedníčka za dopravu
E-mail: alzbeta@ozvaldova.sk

Mgr. Simona Petrík

Podpredsedníčka za sociálne veci
E-mail: petriksimonaps@gmail.com

MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH

Podpredseda za zdravotníctvo, školstvo a kultúru
E-mail: juraj.steklac@gmail.com

Mgr. Michal Sabo

Podpredseda za životné prostredie
E-mail: sabo@progresivne.sk

Príjmy podpredsedov (2019-2022)

Vyberte si odbor