Podpredsedovia

Mgr. Mikuláš Krippel PhD.

Podpredseda pre oblasť sociálnych služieb
Tel. č.: 02/ 4826 4206
E-mail: mikulas.krippel@region-bsk.sk

PhDr. Alžbeta Ožvaldová

Podpredsedníčka pre oblasť dopravy
Tel. č.: 0905 684 409
E-mail: alzbeta@ozvaldova.sk

Ing. arch. Mgr. Art Elena Pätoprstá

Podpredsedníčka pre oblasť životného prostredia
Tel. č.: 0905 537 102
E-mail: elena.patoprsta@region-bsk.sk

MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH

Podpredseda pre oblasť zdravotníctva
Tel. č.: 0903 448 999
E-mail: juraj.steklac@region-bsk.sk

Vyberte si odbor