Kontaminovaná voda a pôda v Istrocheme. Nové Mesto už problém rieši s ministerstvom životného prostredia

1731

Vážny ekologický problém, ktorý odhalila odtajnená štúdia o znečistenej vode a pôde v areáli spoločnosti Istrochem, rieši mestská časť Nové Mesto spoločne s Ministerstvom životného prostredia SR. Starosta Rudolf Kusý sa stretol s ministrom Jánom Budajom.

Ako ďalej informoval, minister si zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra vyžiadal všetky aktuálne informácie o kontaminácii celej zóny.

Ak by sa ukázalo, že tieto informácie nie sú úplne aktuálne, ministerstvo dá urobiť nové odbery. Mestskú časť bude zaujímať presný druh znečistenia vody aj pôdy, ako aj ich vplyv na zdravie ľudí.

Zdroj: Nové Mesto