Koronavírus na Fajnorke v Bratislave sa nepotvrdil

2176

Podozrenie na nákazu Koronavírusom na Strednej priemyselnej škole na Fajnorovom nábreží v Bratislave sa nepotvrdilo. Výsledky testov študenta na prítomnosť Koronavírusu sú negatívne. Bratislavský samosprávny kraj prijal už minulý týždeň viaceré bezpečnostné preventívne opatrenia, ktoré by mali znížiť riziko prenosu Koronavírusu v zariadeniach patriacich pod župu a  aj v prímestských spojoch.

V stredu 4.3. 2020 vzniklo na župnej Strednej priemyselnej škole na Fajnorovom nábreží v Bratislave podozrenie, že jeden zo študentov mohol prísť v zahraničí do styku s osobou s potvrdeným Koronavírusom. Škola aj župa prijala okamžite preventívne opatrenia a škola bola dva dni zavretá. Študent ostáva aj naďalej v karanténe, ktorá potrvá ešte 12 dní.

Počas 48 hodín, kedy bola škola zavretá, bol celý interiér budovy dôkladne vydezinfikovaný. Vydezinfikované sú na SPŠ na Fajnorovom nábreží všetky triedy, chodby aj šatne.

V súvislosti s aktuálnym vývojom epidemiologickej situácie Bratislavský kraj aj naďalej odporúča riaditeľom škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti venovať tejto téme maximálnu pozornosť, dôsledne dbať na dodržiavanie odporúčaní hlavného hygienika SR.

Bratislavská župa na žiadosť regionálneho hygienika odporučila zariadeniam sociálnych služieb zákaz styku klientov s verejnosťou s účinnosťou oddnes 6. marca 2020. Dôvodom je aktuálna epidemiologická situácia v oblasti akútnych prenosných respiračných ochorení na území Bratislavského kraja a z toho vyplývajúca ochrana zdravia klientov, ako aj personálu. Zákaz platí do odvolania.

Pre mestá a obce v Bratislavskom kraji zriadila župa osobitnú internetovú stránku, kde na jednom mieste nájdete všetky potrebné informácie: čo to je koronavírus, aké sú príznaky, kto je riziková skupina, ako znížiť riziko nákazy. Nechýbajú ani informácie o aktuálnej situácii. Adresa internetovej stránky je bratislavskykraj.sk/koronavirus. Župa venuje osobitnú pozornosť najmä inštitúciám vo svojej pôsobnosti, ako sú stredné školy, zariadenia sociálnych služieb a kultúrne zariadenia.