KUVYT Star premiestnili vrtuľníkom na Dunajskú promenádu

1365

Dielo Luba Mikleho KUVYT Star môžete obdivovať na dunajskej promenáde. Za prísnych bezpečnostných opatrení ho vrtuľník „presťahoval“ do susedstva River Parku, na miesto, kde v budúcnosti vznikne nové námestie s planetáriom.

„Hviezda“ sa tak predstaví už na treťom mieste Bratislavy. Po prvý raz sa objavila v decembri 2020 na Vajanského nábreží pri Propelleri, v marci 2021 ju premiestnili na petržalskú stranu Dunaja, k Starému mostu.

Lubo Mikle začal písať príbeh KUVYT počas prvého lockdownu. Formálne sa skladá zo šiestich častí – z obyčajných lodných kontajnerov – symbolizujúcich otvorené brány alebo „objektívy“. Jedinečnosť objektov spočíva aj v mieste ich inštalácie, pretože geometria priezorov umožňuje pozorovať rôzne panorámy mesta alebo, naopak, pohľad z opačnej strany. Dielo bolo predstavené počas projektu Biela noc 2020.

KUVYT Star je treťou fázou inštalácie, ktorá reaguje na obdobie koronakrízy. „Je to obdobie s ničím neporovnateľného zásahu do umeleckej tvorby, slobodného pohybu, ľudskej komunikácie, života dedín, miest, ale aj širších vzťahov a krajiny, ohrozenia zdrojov živobytia aj ekonomických systémov krajín,“ povedal Lubo Mikle.

V prvej fáze boli jednotlivé segmenty umiestnené v rôznych častiach Bratislavy, v druhej sa „stretli“ pri Propelleri na Vajanského nábreží ako sústava vedľa seba umiestnených jednotiek. Koncom decembra 2020 sa na nábreží transformovali do jediného objektu, hviezdy.

Zdroj: Staré Mesto-srdce Bratislavy; Foto: Desana Dudášová