Lamač chce z Kaplnky sv. Rozálie vytvoriť živý liturgický priestor

1488

Bratislavský Lamač má záujem nielen zreštaurovať objekt Kaplnky sv. Rozálie, z národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je symbolom  mestskej časti, chce vytvoriť aj miesto pravidelných bohoslužieb.

Výšku nákladov samospráva spresnenú ešte nemá. Presné údaje bude vedieť až po naprojektovaní a stanovení ceny potrebných zásahov. V tejto chvíli sa sústredia len na odstránenie vážnych porúch tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu poškodzovaniu a degradácii objektu.

Lamač bude hľadať aj externé zdroje na potrebné investície. Pred pár dňami Lamač vyhlásil aj „Transparentný účet sv. Rozália“ na obnovu kaplnky. Lamač by v prípade, že to epidemiologická situácia dovolí, rád využil kaplnku a jej okolie na začiatku septembra, v čase konania sa Rozálskych hodov.

Ranobaroková Kaplnka sv. Rozálie bola postavená v rokoch 1680 až 1682 z vďaky za ukončenie morovej epidémie, ktorá si v rokoch 1678 – 1679 vyžiadala viac ako 12.000 obetí. Mesto jej stavbu financovalo z verejnej zbierky obyvateľov. Až do konca druhej svetovej vojny bola cieľom pútí. V roku 1963 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Posledná väčšia oprava kaplnky sa realizovala v rokoch 1974 – 1975.

Zdroj: TASR; Foto: Lamač