Lamač: Vyplňte dotazník a zapojte sa do revitalizácie Vrančovičovej ulice

1039

V utorok 6. júla sa vo farskej záhrade Kostola sv. Margity konalo susedské stretnutie, kde Metropolitný inštitút Bratislavy a Bratislava – hlavné mesto v spolupráci s mestskou časťou Lamač predstavili zámer a harmonogram projektu.

Revitalizácia Vrančovičovej ulice je dlhoročnou prioritou starostu Lukáša Baňackého. Vďaka jeho snahe bol tento projekt zaradený do zoznamu investičných akcií hlavného mesta na revitalizáciu verejných priestranstiev. Mestská časť pripravovala kompletné podklady, ktoré boli zaslané začiatkom tohto roka do Metropolitného inštitútu Bratislavy, kde boli zadefinované základné požiadavky a vízie riešenia verejného priestoru. Na základe týchto materiálov inštitút upresňuje zadanie pre architektonický ateliér, ktorý má tieto požiadavky pretaviť do reálnej podoby.

Ako mestská časť Lamač, tak aj jej obyvatelia od začiatku zdôrazňujú, že potok tečúci stredom ulice je potrebné využiť v rámci verejného priestoru ako výrazný kompozičný prvok. Nedávno sa na mieste boli pozrieť vodohospodári s krajinným architektom Metropolitného inštitútu Bratislavy. Napriek tomu, že mesiac jún bol pomerne suchý zhodnotili, že tok je prekvapivo čistý a nezanesený a voda je bez biologického znečistenia. Taktiež prekvapila výdatnosť toku v tomto suchom období.

Ak ste obyvateľmi Vrančovičovej ulice, jej priľahlých častí alebo by ste sa k tejto téme radi vyjadrili, vyplňte tento dotazník. Vyplnenie dotazníka vám zaberie cca 7 minút a je možné do 27.7.2021.

Dotazník je zameraný na zisťovanie postojov a podnetov obyvateliek a obyvateľov Lamača k plánovanej revitalizácii Vrančovičovej ulice. Výstupy z dotazníka pomôžu MIB ako východisko pri tvorbe zadania, na základe ktorého sa následne pripraví projekt.

Zdroj: Lamač