Lekáreň u Salvatora plánujú zrekonštruovať, zverejnili i predpokladanú cenu

869
Foto: Staré Mesto-srdce Bratislavy

Budovu Lekárne u Salvatora na Panskej ulici v Bratislave, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, plánujú zrekonštruovať. Hlavné mesto preto vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk. Cenu odhaduje na 250.000 eur bez DPH

„Predmetom zákazky je vykonanie stavebných a reštaurátorských prác v zmysle záväzného stanoviska krajského pamiatkového úradu,“ uviedlo mesto vo výzve.

V predloženej ideovej štúdii napríklad spomína, že je z  pohľadu pamiatkovej ochrany potrebné obnoviť zachované hodnotné stavebné konštrukcie, ktorými sú najmä keramická podlaha „oficíny“, stropná výzdoba v oboch predných priestoroch. Taktiež dochované výplne otvorov – výklady, okná, dvere služobného vstupu či drevené schodisko do lekárnického bytu. Zároveň taktiež informuje, že nájomcom obnovenej prevádzky by mala byť Slovenská lekárnická komora.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR

Minulý rok kúpilo mesto od súkromného zberateľa za takmer milión eur originálny mobiliár lekárne, ktorý tam bol od vzniku budovy v roku 1904 a v 90. rokoch minulého storočia bol odvezený mimo Bratislavy. Skončil nakoniec u súkromného zberateľa. Kúpu odôvodnil magistrát aj tým, že chce prinavrátiť do budovy pôvodnú funkciu lekárne. Múzeum mesta Bratislavy tvrdí, že mobiliár má nevyčísliteľnú historickú aj pamiatkovú hodnotu nielen v domácom, ale aj celosvetovom kontexte.

Budovu Lekárne u Salvatora, ktorá patrí medzi najfotografovanejšie v historickom centre, získalo mesto Bratislava pred dvoma rokmi zámenou do výlučného vlastníctva. Magistrát deklaroval záujem budovu zrekonštruovať a sprístupniť ju verejnosti.

Foto: MÚOP

Zdroj: TASR