Letná prevádzka materských škôlok v Petržalke

1480

Počas letných prázdnin bude prevádzka materských škôl a školských jedální pri materských školách v Petržalke zabezpečená podľa nasledovného harmonogramu: https://www.petrzalka.sk/2020-06-15-letna-prevadzka-maters…/

V mesiacoch júl a august 2020 bude prerušená prevádzka v MŠ Jankolova z dôvodu asanácie a výstavby novej prístupovej terasy a schodiska. Dochádzka detí z MŠ Jankolova bude zabezpečená v mesiaci júl 2020 v MŠ Lachova a v mesiaci august 2020 v MŠ Bulíkova.

MŠ Gessayova 2, MŠ Holíčska 50, MŠ Nobelovo nám. 6, ktoré majú sídlo v priestoroch základných škôl, budú mať prerušenú prevádzku počas celých letných prázdnin od 01.07.2020 do 31.08.2020.

Počas letných prázdnin sa prevádzka každej materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodu potreby dôkladného čistenia priestorov škôlky, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovoleniek zamestnancov.

Zdroj: Petržalka