Linky psychologickej pomoci pre Malacky

1654

Ak v tomto období je úplne prirodzené, ak potrebujete psychologickú pomoc. Môžete sa obrátiť na odborníkov, ktorí ponúkajú psychologickú pomoc pre ľudí vo všetkých vekových kategóriách. .

Linky psychologickej pomoci:

Mgr. Kristína Černá – 034/2444 617, e-mail: kristina.cerna@upsvr.gov.sk  

Mgr. Zuzana Pajonková – 034/2444 616, e-mail: zuzana.pajonkova@upsvr.gov.sk

Služby sú poskytované v pracovné dni v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod. V prípade, že v rámci paušálu zahrnuté hovory na pevné linky, alebo telefonujete z pevnej linky, v tom prípade sú hovory na uvedené tel. čísla bezplatné.

Mgr.Oľga Tomišová – 0908 301 954, e-mail: tomisova.olga@gmail.com

Mgr. Eva Kempná – 0948 004 700, e-mail: kempna.eva@gmail.com

V prípade ak sa stretnete s násilím na deťoch môžete sa obrátiť na: linku detskej istoty: tel. č.: 116 111, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately telefonicky na bezplatné číslo 0800 19 12 22, https://www.detstvobeznasilia.gov.sk


Zdroj: Malacky