Literárny večer otvoril obnovenú časť knižnice

1297

Harmonický dátum 12. 12. a chodníky   pocukrované  prvým decembrovým snehom –  to charakterizovalo  posledný vlaňajší Literárny večer  Denisy Fulmekovej v malackej knižnici. Zhoršená dopravná situácia a nečakané ochorenie hosťa večera Dada Nagya nevyzerali dobre, avšak diváci dorazili v úctyhodnom počte a absentujúceho Dada dokonale zastúpila redaktorka vydavateľstva Slovart Zuzana Šeršeňová.

D. Fulmeková, jej hostia a hudobný hosť večera Ľubomír Muller ešte predtým slávnostne otvorili zrekonštruované oddelenie knižnice pre dospelých. Malacká knihovníčka Knotková prítomných oboznámila s úspešným priebehom vynovenia interiéru a s rozšírením  fondu knižnice o  nové tituly.    Po príjemnom úvode sa všetci presunuli k Záhoráckemu kútu v detskom oddelení, diváci zaujali miesto a Literárny večer sa rozbehol už pod taktovkou D. Fulmekovej.

O svojom vášnivom vzťahu ku knihám, pomalosti a plánoch do nového roka hovoril Viktor Suchý – redaktor, editor, recenzent či  autor básnickej zbierky Básne o počasí. A zanietený lentológ. Lentológia  je vedný odbor  venovaný pomalosti, ktorej zmyslom je zastavenie sa v prúde života a vychutnávanie si všetkých krásnych vecí, akými sú aj literatúra a umenie. Teória pomalosti bola aj témou jeho diplomovej práce na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Dokonca založil Kabinet pomalosti, ktorý sídli v priestoroch Novej Cvernovky. Funguje tam aj klub autorov, burza kníh či rôzne literárne a kultúrne aktivity.

Z. Šeršeňová, inšpirovaná návštevou Veľkej Británie, založila vlastný BOOK club rovno doma v obývačke. S rovnako literárne angažovanými čitateľmi cibrili svoje schopnosti kultivovaného rozprávania o prečítanom diele. Ako dokonalá hostiteľka pripravovala ku každej knihe i tematické pohostenie. Dnes už klub neprevádzkuje z dôvodu pracovnej vyťaženosti. Ako priznala, vo svojom voľnom čase nemá príliš veľa času na literatúru, pretože týždenne číta okolo 20 rukopisov.

Úspešná autorka D. Fulmeková s úsmevom priznala, že uvažuje nad projektom o histórii malackej knižnice, dokončila detskú knihu a bude pracovať nad novým textom na historickú tému. Posledný literárny večer roka 2019 bol príjemným predvianočným  rozlúčením s priaznivcami literatúry a čitateľmi knižnice z Malaciek a okolia.

Obnovenie interiéru oddelenia pre dospelých a projekt Literárne večery boli podporené z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Text: K. Skrabak, foto: -otano-