Lúka vďaky v Petržalke bude zelenšia

1076

Na Lúke vďaky sa vysádzajú dreviny na počesť osobností, ktoré sa kultúrne aj spoločensky podieľali na rozvoji Petržalky. Tento rok rozšírili okruh desiatich osobností a zároveň stromov na lúke ďalšie dva.

Dub Petra Jaroša pomohla symbolicky zasadiť jeho dcéra Kristína, ale vďaka moderným technológiám sa mohol podujatia zúčastniť aj samotný autor a spisovateľ, ktorý je už v pokročilom veku. Dvanástym vysadeným stromom sa stala lipa bývalej hlásateľky Dany Hermannovej.

Zakladateľom Lúky vďaky je občianske združenie Za zeleň Petržalky a jej štatutári Pavel Šesták a Alena Chudíková v spolupráci s MČ Petržalka v zastúpení s vicestarostkou Janou Hrehorovou.

Zdroj: Petržalka