Magistrát obnoví a sprístupní Kochovu záhradu

2314
Zdroj: Slovenský cestovateľ

Mesto Bratislava v najbližších mesiacoch nadobudne pozemky v historickej Kochovej záhrade v Starom Meste. Roky neprístupný a neudržiavaný chránený areál chce magistrát zrevitalizovať a sprístupniť obyvateľom. Bratislava záhradu získa v rámci majetkovo-právneho vyrovnania s ministerstvom vnútra, ktorú odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo.

„Kochovu záhradu vnímam ako legendárne miesto, ktoré však bolo roky pod zámkom a bez riadnej údržby. Teším sa, že sa nám po dlhých rokovaniach s rezortom vnútra podarilo dospieť k dohode a Kochova záhrada sa začiatkom budúceho roka stane majetkom mesta,“ priblížil bratislavský primátor Matúš Vallo.

Kochova záhrada vznikla v rozmedzí rokov 1932 – 1935 ako súčasť súkromného chirurgicko-ortopedického zariadenia, ktoré založil lekár Karol Koch. Záhrada tvorí spoločne so sanatóriom na území Slovenska unikátny celok. Podobu sanatória navrhli architekti Dušan Jurkovič a Jindřich Merganc, vlastnú výsadbu zelene v záhrade navrhol Jozef Mišák, ktorý stojí aj za zbierkou vzácnych drevín v Arboréte Mlyňany SAV. Vďaka špecifickej mikroklíme sa tu darilo aj cudzokrajným stálozeleným drevinám.

V posledných rokoch záhrada chátrala, realizovali sa v nej iba udržiavacie práce na báze dobrovoľníckych brigád a aktivít. Dlhodobá absencia systematickej údržby mala za následok úbytok najmä druhovej pestrosti drevín, ale aj narušenie architektonických súčastí a výtvarných diel. Obnovou záhrady to chce mesto napraviť.

Zdroj: TASR, Matúš Vallo má rád Bratislavu