Malackí poslanci odsúhlasili opravu atletickej dráhy v parku

877

Mesto Malacky dostalo dotáciu od Slovenského atletického zväzu vo výške 250 tisíc € na rekonštrukciu atletickej dráhy v Zámockom parku. Pôvodne požadovaná suma bola 400 tisíc, avšak zväz kvôli množstvu žiadostí z celého Slovenska pridelil nižšiu sumu. Nie je však vylúčené, že v prípade dodatočného uvoľnenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, resp. ak by všetky mestá nevyčerpali pridelené dotácie, môže byť príspevok pre Malacky navýšený. 

Hlavným predmetom rekonštrukcie je atletický ovál, ktorý má šírku  na plnohodnotných šesť dráh a je súčasťou futbalového štadióna. Je to zároveň jediný atletický štadión v okrese so 400-metrovým bežeckým okruhom. Rekonštruovať sa budú aj sektory pre skok do diaľky, skok do výšky, trojskok, vrh guľou, hod diskom, hod kladivom a hod oštepom. Celkové odhadované náklady sú 766 tisíc €. Finálna výška nákladov sa zreálni až vo verejnom obstarávaní. 

Spolu s atletickou dráhou bude potrebné zabezpečiť aj rekonštrukciu trávnika, pretože dôjde k posunu a úprave rozmerov futbalového ihriska.

Zdroj: Malacky