Malacky spúšťajú modernizáciu odborných učební

843

Malacky spúšťajú stavebné práce v Základnej škole na Záhoráckej ulici.

Modernizácia učební v Základnej škole na Záhoráckej má teda konečne zelenú v podobe odsúhlasenia stavebných prác zo strany sprostredkovateľského orgánu pre eurofondy. Žiaci dostanú tri moderné IKT učebne, dve jazykové a po jednej fyzikálnej, biologicko-chemickej a polytechnickej.  Modernizácia učební na Záhoráckej potrvá približne dva mesiace.        

Ide o súčasť veľkého eurofondového projektu modernizácie učební v troch malackých základných školách. Základná škola Dr. J. Dérera a Základná škola na Štúrovej svoje nové učebne už vyše roka využívajú. 

Zdroj: Malacky