Malacky vychádzajú v ústrety nájomcom a znižujú vlastné výdavky

2112

Koronavírus ovplyvňuje nielen život štátu či jednotlivých ľudí, ale aj mesta. Vedenie Malaciek sa pripravuje na náročnú ekonomickú situáciu v dôsledku predpokladaného výpadku príjmov od štátu. Súčasťou opatrení sú obmedzenia na strane výdavkov mesta, avšak zároveň samospráva vychádza v ústrety nájomcom mestských bytov a podnikateľských priestorov.

„Uvedomujem si, že v súčasnosti prežívame náročné obdobie. Zdravie je len jedno. Tu sme zasiahli veľmi rýchlo v zárodku. Je však načase, aby sme s mestskými organizáciami prehodnotili aj vlastné finančné plány s cieľom znížiť výdavky mesta o 600 tisíc eur,“ povedal primátor Malaciek Juraj Říha.

NÁJOMCOVIA MESTSKÝCH BYTOV

Nájomcom mestských bytov, ktorí by sa vplyvom dočasného výpadku príjmov kvôli strate zamestnania dostali do finančných problémov, mesto individuálne ponúkne splátkové kalendáre nájomného. „Je našou povinnosťou pomôcť týmto obyvateľom v neľahkej situácii so zachovaním strechy nad hlavou bez toho, aby ich postihli sankcie,“ vysvetľuje J. Říha.

PODNIKATELIA

Podnikatelia, ktorí majú  prenajaté priestory od mesta alebo mestských organizácií, majú odklad platieb nájomného do septembra 2020. Ďalšie opatrenia bude mesto prijímať podľa budúceho vývoja. V prípade akýchkoľvek otázok môžu podnikatelia kontaktovať Mestský úrad v Malackách, sekretariát prednostky úradu, telefón 034/79 66 111, mail prednostka@malacky.sk.

MESTSKÝ ÚRAD

Vedenie mesta už zrevidovalo tohtoročný rozpočet. Primátor vydal rozsiahly príkaz obmedziť nákupy a služby iba na nevyhnutné dokončenie začatých projektov a úloh, zrušil nepovinné výdavky, obmedzil priznávanie odmien zamestnancom a prideľovanie dotácií mesta pre kultúrne, športové a seniorské organizácie. V závislosti od pokynov ústredného krízového štábu sa prehodnotia už zazmluvnené a plánované mestské podujatia. Mesto tiež obmedzí vlastné investície do rekonštrukcií verejných priestorov (napr. ulice, chodníky), pričom prioritne zostanú projekty financované z externých zdrojov (eurofondy, dotácie). Redukcia výdavkov sa týka aj mestských organizácií.
 
MIESTNE DANE A POPLATKY

Právnické osoby dostali daňové výmery do svojich elektronických schránok. Väčšine fyzických osôb (obyvateľom) sa v bežnom roku výmery doručujú osobne, avšak tentoraz sa doručenie rozhodnutí odkladá na neskôr. S tým súvisí aj úprava termínov splátok. Doteraz sa prvá časť sumy dane platila do 15 dní od prevzatia výmeru, druhá časť sa musela uhradiť do 30. júna. Možnosť dvoch splátok zostane, avšak nie je vylúčené, že termíny ich splatnosti budú mať od seba menší časový odstup.

Primátor mesta si uvedomuje, že súčasná ťažká situácia sa dotýka každého bez výnimky: „Prosím všetkých o pochopenie. Musíme sa pripraviť na veľmi nepríjemný náraz, ktorý síce bude dočasný, ale tvrdý. Malacky budú aj naďalej veľmi činné, pretože do realizácie pôjde veľa projektov, na ktoré sme získali externé zdroje.“