Malokarpatské osvetové stredisko Vás pozýva na podujatie: Štúrova Modra 2022

885

20. apríl 2022 o 8:30 hod. Vstup voľný

Malokarpatské osvetové stredisko Vás pozýva 20. apríla 2022 do Kultúrneho domu Ľudovíta Štúra v Modre na Krajskú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy IV. a V. kategórie
a v tvorbe divadiel poézie s možným postupom do celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 68. Hviezdoslavov Kubín, kde si budete môcť v podaní súťažiacich recitátorov
a divadiel vypočuť literárne diela slovenských a zahraničných autorov.

Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Národné osvetové centrum.

Viac informácií o Malokarpatskom osvetovom stredisku v Modre nájdete na www.moska.sk.

Zdroj: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre