Mapa územných plánov Nového Mesta je online a s novými informáciami

1970

Mestská časť Nové Mesto pokračuje v sprístupňovaní informácií dostupných na mapách mestskej časti, oficiálny mapový informačný systém obsahuje ďalšie mapové vrstvy.

Mapová aplikácia obsahuje Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy a jednotlivé územné plány zón mestskej časti Tehelná, Podhorský pás, Koliba-Stráže, Kamenné sady, Horný Kramer. Občania si môžu v aplikácií pozrieť aké je funkčné využitie pozemkov, urbanistické usporiadanie zástavby na pozemkoch, napríklad uličné čiary, stavebné čiary a intenzitu využitia pozemkov.

Tieto informácie vedia občania využiť napríklad, keď sa zaujímajú o kúpu pozemku a chcú vedieť čo na danom pozemku môžu postaviť, práve tieto informácie tvoria najväčšiu časť žiadostí o územnoplánovacie informácie a aj s tohto dôvodu očakávame zníženie žiadostí zverejnením tejto aplikácie.

Kde nájdu ľudia aplikáciu GIS, aby ju mohli využívať?

Aplikácia je verejne dostupná a obyvatelia ju nájdu na stránke mestskej časti http://www.banm.sk alebo priamo na odkaze https://mapy.banm.sk/.

Zdroj: Nové Mesto