Úvod Mapa zariadení a ich opatrení súvisiacich s koronavírusom v Bratislavskom kraji

Mapa zariadení a ich opatrení súvisiacich s koronavírusom v Bratislavskom kraji

Mapa zariadení a ich opatrení súvisiacich s koronavírusom v Bratislavskom kraji

Pre všetkých obyvateľov nášho kraja sme pripravili prehľadnú webovú aplikáciu zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Verejnosť si prostredníctvom nej má možnosť v prehľadnej podobe vyhľadať na mape jednotlivé zariadenia v našom kraji a zistiť tak, o každej z nich, aktuálne informácie o preventívnych opatreniach na zamedzenie šírenia koronavírusu. Týkajú sa napríklad prerušenia vyučovania na stredných školách, zákazu návštev v zariadeniach sociálnych služieb, zrušenia kultúrnych podujatí, alebo pozastavenie činnosti ambulancií.