Mapový portál Nového Mesta obohatili zaujímavé novinky

539

Bratislavské Nové Mesto priebežne rozširuje a dopĺňa vektorový digitálny 3D model mestskej časti, spracovaný pre potreby jej efektívneho fungovania, správy a riadenia. Nedávno bola aplikácia 3D modelu v mapovom portáli doplnená o chýbajúci model budov. Vďaka tomuto kroku je zmapované a zdigitalizované celé územie a model zahŕňa každú budovu na území mestskej časti.

V doterajšej podobe umožňoval 3D model posúdiť, či plánované nové stavby nebudú tieniť existujúcim budovám, prípadne, akým spôsobom ovplyvnia výhľad z nich. „V posledných týždňoch sme do existujúceho modelu doplnili reálne tvary striech. To nám umožňuje vykonávanie podrobnejších analýz,“ vysvetľuje Peter Kollárik, GIS koordinátor z oddelenia životného prostredia a územného plánovania Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto.

V aplikácii vektorového 3D modelu mestskej časti pribudli aj ďalšie zaujímavé nástroje.

  • Denné svetlo: Vďaka tomuto nástroju je možné vidieť, kam podľa aktuálneho dátumu a času dopadá slnečné svetlo, a naopak, kde sa nachádza tieň. Užívatelia si vedia namodelovať situáciu v nimi určenom dátume a čase.
  • Počasie: Ide o vizuálny efekt, ktorý umožňuje zapnúť v mape rôzne druhy počasia (jasno, oblačno, dážď, sneh, hmla).
  • Zatienenie: Nástroj poskytuje analýzy oblastí zatienenia v reálnom alebo nasimulovanom čase.
  • Zámerná línia: Slúži na simuláciu pohľadu na viditeľné objekty z daného miesta.

Mapový portál a príslušné 3D modely slúžia odborným pracovníkom mestskej časti na viacero účelov. Ide o dôležitý nástroj pri posudzovaní nových stavieb, ale umožňuje napríklad aj vyhľadávanie čiernych stavieb. V neposlednom rade slúži na prezentovanie územných plánov zón a urbanistických štúdií.

Vektorový digitálny 3D model je prístupný všetkým záujemcom na mapovom portáli mapy.banm.sk v aplikácii 3D model.

Zdroj: Banm.sk