Máte vo svojom okolí talentovaných mladých ľudí, úspešných športovcov či umelcov, tanečníkov?

574

Hlavné mesto Bratislava od 1.3. otvára výzvu na predloženie návrhov na ocenenie talentovanej mládeže za rok 2021. Do výzvy sa môžu zapojiť úspešní reprezentanti Bratislavy, ktorí sa v minulom roku stali víťazmi na medzinárodných, celoštátnych, alebo na krajských predmetových súťažiach a olympiádach.

V tomto roku prebehne už 26. ročník Stretnutia primátora s talentovanou mládežou Bratislavy. Len za posledných 10 rokov svojej existencie bolo ocenených takmer 800 detí a mládeže, ktorých pripravovalo vyše 400 pedagógov a trénerov v rôznych oblastiach. O vzrastajúcej popularite oceňovania mladých ľudí svedčí aj počet prijatých nominácií v rámci jedného ročníka, ktorý sa pred pandémiou vyšplhal nad 200. 

Oceňovanie je rozdelené do kategórií kultúra, šport, prírodné a technické vedy, jazyky, profesijná súťaž, voľný čas a ostatné. Nominovať ho môžu organizácie, kluby aj mestská časť či škola návrhy na ocenenia zbiera hlavné mesto do 31. marca 2022.

Minuloročné Stretnutie primátora s talentovanou mládežou hlavného mesta SR Bratislavy

Do výzvy sa môžu zapojiť všetci, ktorí sa venujú práci s deťmi a mládežou. Nominovaní majú byť najúspešnejší reprezentanti Bratislavy, ktorí sa v roku 2021 stali víťazmi na medzinárodných súťažiach s účasťou aspoň troch krajín, na celoštátnych, krajských predmetových súťažiach a olympiádach. Spolu s návrhom na ocenenie reprezentanta chce primátor Bratislavy Matúš Vallo poďakovať aj ich pedagógom, či trénerom za výchovu mladých úspešných reprezentantov hlavného mesta.

Nominácie prostredníctvom online formulára môžu zasielať zriaďovatelia všetkých typov škôl a školských zariadení na území hlavného mesta (BSK, Okresný úrad Bratislava, starostovia mestských častí, príp. školské úrady), riaditelia základných a stredných škôl, riaditelia ZUŠ aj CVČ, športové kluby, zväzy, združenia a všetci tí, ktorí pracujú s bratislavskou mládežou. 

Všetky dôležité informácie nájdete TU. O výbere talentovanej mládeže bude rozhodovať výberová komisia v apríli 2022.

Zdroj: www.bratislava.sk