05. Návrh VZN č. …2019, kt. sa mení VZN č. 5-2019 stanoviská komisií

453
Stiahnuť
Prezrieť