08. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku do vlastníctva BSK Vysoká pri Morave

557
Stiahnuť
Prezrieť