08. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku do vlastníctva BSK Vysoká pri Morave príloha

473
Stiahnuť
Prezrieť