08. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku do vlastníctva BSK Vysoká pri Morave prílohy

539
Stiahnuť
Prezrieť