09. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom BSK uznesenie, dôvodová správa, stanoviská komisií

408
Stiahnuť
Prezrieť