10. Návrh na schválenie nájmu častí pozemkov v k. ú. Hrubá Borša prílohy

473
Stiahnuť
Prezrieť