13. Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2019 do 31.3.2019 uznesenie, dôvodová správa

400
Stiahnuť
Prezrieť