14. Návrh na I. zmenu rozpočtu BSK v roku 2019 uznesenie, dôvodová správa

350
Stiahnuť
Prezrieť