18. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja titulný list, návrh uznesenia, dôvodová správa

441
Stiahnuť
Prezrieť